RAVELÓID AR ATHLÁ do 2016

...ACH TÁ SÍ FÓS AG TEACHT!

CAD IS RAVELÓID ANN?

An Fhéile Ghaeilge is Spleodraí Riamh

Is féile náisiúnta shamhraidh í Ravelóid ina dtiocfaidh daoine le chéile chun ceiliúradh a dhéanamh ar chultúr comhaimseartha na Gaeilge – ceol, greann, drámaíocht, damhsa, spórt, litríochta agus eile – agus chun sult a bhaint as iontais agus éagsúlacht an tsaoil.

raveloid-athla-nua

RAVELÓID AR ATHLÁ

Is le croí trom atá Bord Stiúrtha Ravelóid tar éis cinneadh a ghlacadh Ravelóid a chur ar athlá don bhliain seo. Bhí an fhéile beartaithe do 10-11 Meitheamh 2016 ag Caisleán Ard Giolláin, Baile Brigín, Contae Bhaile Átha Cliath ach tá sí anois curtha siar mar gheall ar chúpla cúinse léiriúcháin.

Gabhann Ravelóid leithscéal as aon díomá a chothaíonn an cealú seo agus cinnteofar go n-aisíocfar gach duine a bhfuil ticéad ceannaithe acu sa tseachtain seo amach romhainn.

Ba mhian le Ravelóid buíochas a ghabháil le cách a thug cabhair, comhairle agus tacaíocht don fhéile le bliain anuas, go háirithe Éire 2016, RTÉ 2fm, Roinn na Gaeltachta agus Comhairle Contae Fhine Gall.

Tá dea-thoil shuntasach léirithe do Ravelóid i measc an phobail, in Éirinn agus thar lear, a chruthaíonn go bhfuil éileamh mór ann le haghaidh féile chomhaimseartha cheoil as Gaeilge.

Sa tréimhse amach romhainn beidh an Bord ag féachaint ar dháta eile don fhéile.

Coinnigh ar an eolas lenár nuachtlitir!

Cé atá taobh thiar de Ravelóid?

Príomheagarthóirí

cnag-logo
nos
GlorNanGael

Comhpháirtithe agus Urrathóirí

2016-logo
foras-logo-daite
usi-logo
CCFG